Examination of Indoor Molds in terms of Building Biology


Balanlı A., Darçın P., Ceylan A.

4. Çevre Tasarım Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 13 December 2013, pp.413-420

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.413-420
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Molds, mostly noticed by their color and scent and produced by fungi spores which can be found in indoor environments, can cause some health problems in building users. These health problems arising from building and its environments can be investigated by an examination and relations model developed in the building biology science field. The negative features caused by fungi spores which can enter indoor environment through various ways, can create negative conditions by proliferating in proper circumstances, developing molds and becoming airborne. After inhaling or perceiving the scent, these negative conditions can cause hazardous effects and eventually health problems such as allergic reactions, aspergillosis and cacosmia. It is hoped to be useful to the building designers and users for healthy environments by providing detailed information about the infiltration ways of fungi spores, mold development conditions and health problems. 

Mantar sporlarının yapı içinde üreyerek oluşturduğu ve çoğunlukla renkli bir görünüm ve koku ile algılanan küfler, yapı kullanıcılarında bazı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Yapı ve çevresinden kaynaklanan bu sağlık sorunları yapı biyolojisi bilim alanında geliştirilmiş bir irdeleme ve ilişkiler modeli ile irdelenebilir. Dış çevredeki mantar sporlarının yapı içine çeşitli şekillerde girmesiyle ortaya çıkan olumsuzluk etkeni, mantar sporlarının uygun koşullarda üremesi, küfe dönüşmesi ve iç havaya karışması ile olumsuzluğa, solunması ya da ortaya çıkan kokunun duyumsanması ile kullanıcı sağlığını bozan bir etkene ve sonuçta alerjik sorunlar, aspergilloz ve kakosmi gibi sağlık sorunlarına dönüşebilmektedir. Mantar sporlarının yapıya nasıl girdiği, hangi durumlarda küf oluşturduğu ve neden olduğu sağlık sorunlarının anlaşılmasıyla yapı tasarımcı ve kullanıcılarına sağlıklı iç çevreler konusunda katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.