Analysis of Factors Affecting the Number of Motorcycle Accidents Using Lasso Regression


Yardım M. S., Akalın K. B., Peker R.

Trafik Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 May 2024, vol.1, pp.1-12

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Traffic accidents are an important problem in Turkey, as in all parts of the world, due to material and moral losses. In recent years, the number of motorcyclists has increased due to widespread e-commerce and home delivery applications, and motorcycle accidents have become more common accordingly. In order to reduce motorcycle accidents, it is necessary to identify the factors that cause accidents and take measures to reduce accidents. In this study, it is aimed to examine the number of monthly motorcycle accidents in Eskişehir and to reveal the variables that cause the number of accidents to increase. For this purpose, in addition to linear regression analysis, models were developed using the lasso regression method, which overcomes the problem of multicollinearity between multiple variables in the data set. In this framework, 1076 motorcycle accidents that occurred in Eskişehir between 2013-2018 were analyzed as a case study. In this study, road structure and environmental factors that have an impact on accidents were taken into account, but user errors were not evaluated. According to the results of the model developed with the data obtained, it was determined that the two most important variables that increase the number of motorcycle accidents are "lack of highway shoulder" and "lack of traffic lights, illuminated and audible signs", respectively.

Keywords: Motorcycle accidents, Traffic safety, Linear regression, Lasso regression, Accident analysis

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de trafik kazaları, maddi ve manevi kayıplar nedeniyle önemli bir sorundur. Son yıllarda yaygınlaşan e-ticaret ve alışveriş/sipariş uygulamaları nedeniyle motokurye sayıları artış göstermiş ve motosiklet kazaları da buna uygun olarak daha fazla görülmeye başlamıştır. Motosiklet kazalarını azaltmak için öncelikle kazaya sebep olan faktörlerin tespit edilmesi ve kaza azaltıcı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada Eskişehir’deki aylık motosiklet kaza sayıları incelenerek, kaza sayısının artmasına neden olan değişkenlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bunun için doğrusal regresyon analizinin yanında, veri setindeki çok sayıdaki değişken arasındaki çoklu iç ilişki sorununun üstesinden gelen kement regresyonu yöntemi kullanılarak modeller geliştirilmiştir. Bu çerçevede vaka çalışması olarak, 2013-2018 yılları arasında Eskişehir’de meydana gelen 1076 motosiklet kazası incelenmiştir. Bu çalışmada, kazalarda etkisi bulunan yol yapısı ve çevresel faktörler dikkate alınmış, kullanıcı hataları değerlendirilmemiştir. Elde edilen verilerle geliştirilen model sonuçlarına göre, motosiklet kaza sayısını en çok artıran iki önemli değişkenin sırasıyla “emniyet şeridinin bulunmaması” ve “ışıklı ve sesli işaretin olmaması” durumları olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Motosiklet kazaları, Trafik güvenliği, Doğrusal regresyon, Kement regresyonu, Kaza analizi.