Dönüşümcü Liderlik, Bireysel Yaratıcılık ve İçedönüklük İlişkisi: Yeni Girişimler (Startup) ve Kurumsal Organizasyonların Karşılaştırılması


AKAN M., BOZKURT S.

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Serie, 9 - 10 March 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text