II. MEŞRUYİYET DÖNEMİNDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ALAN EĞİTİMİ


Oruç Ş.

Türk Eğitim Tarihi, Mustafa Kılınç, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.171-190, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Ders Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Pegem Akademi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.171-190
  • Editörler: Mustafa Kılınç, Editör

Özet

II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı Devleti’nin eğitim alanında en hareketli olduğu bir dönemdir. Bu dönemde özellikle Darulmuallimin içerisinde açılmış olan Tatbikat mektebi, günümüz ifadesiyle uygulama okulu alan eğitimi konusunda en ciddi adımlardan biri olmuştur. Hemen hemen her dersin veya her alanın eğitimine yönelik dersler yapılmış ve bu dersler tedrisat mecmuasında çeşitli makalelerle beraber yayınlanmıştır. Bu yazıda da söz konusu makale ve ders örneklerinden yola çıkıarak II. Meşrutiyet döneminde alan eğitimi hakkında bilgi verileye çalışılacaktır.