Yolsuzluk Algısının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Üzerine Etkisinde Lojistik Performans ile Küresel Rekabetin Ara Değişken Rolü: Türkiye Değerlendirmesi


Creative Commons License

UCA N., CİVELEK M. E., ÇEMBERCİ M.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.1229-1261, 2019 (Peer-Reviewed Journal)