4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıkları ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Başaran M., Erol M., Yılmaz D.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.8, pp.293-303, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 8
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21733/ibad.798643
  • Journal Name: IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.293-303
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ İlkokul 4. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin psikolojik sağlamlıkları ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla yapılan bu araştırmanın yöntemi ilişkisel taramadır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul Beylikdüzü, Esenyurt, Esenler, Avcılar, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan devlet okullarında öğrenimine devam eden toplam 741 ilkokul 4. ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada verilerin elde edilmesinde “Çocuklar ve Gençler İçin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve “Stirling Çocuklar için Duygusal ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde t testi, F testi (ANOVA) Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon (Pearson Momentler Çarpımı-r) kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları ile psikolojik sağlamlıkları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu ve psikolojik iyi oluşun psikolojik sağlamlığın anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre psikolojik sağlamlıklarının daha yüksek olduğu; arkadaşı olmanın ve aile yanında kalmanın ise psikolojik iyi oluşu olumlu etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca kardeş sayısının psikolojik iyi oluş ve psikolojik sağlamlık üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sağlamlık, Duygusal İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş