Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çok Katlı Betonarme Bir Binanın Deprem Performansının Değerlendirilmesi


FIRAT ALEMDAR Z., caymazer d.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.273-283, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Türkiye, topraklarının %92’lik bölümü deprem bölgesinde yer alan bir ülkedir. Kontrolsüz kentleşme nedeniyle daha
önce yaşanan depremlerde can ve mal kaybının meydana gelmesi ve mühendislik hizmetlerinden yoksun bina sayısının
çok fazla olması kentsel dönüşüm konusunu gündeme getirmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de yürürlüğe giren 16.05.2012
Tarih ve 6306 Sayılı Afet Riski Taşıyan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da öngörülen esaslar ile kentsel
dönüşüm projesi kapsamında betonarme bir bina ele alınmıştır. İncelenen bina Deprem Bölgelerinde Yapılan Binalar
Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) 2007’de belirtilen Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile
analiz edilmiş ve taşıyıcı sistem elemanlarının performansı yönetmelikte tanımlanan kurallara göre belirlenmiştir.
Binanın deprem performansı taşıyıcı elemanlarda elde edilen hasar durumlarına göre saptanmış ve binanın depreme
dayanıklı olup olmadığı belirlenmiştir.