Perceptions of Natives and Immigrant Secondary School Students on the Concepts of Migration, Immigrant, Homeland, Country and War


Creative Commons License

Arslan K., Hayır Kanat M., Görgülü Arı A., Özdemir M.

International Journal of Geography and Geography Education, vol.50, pp.164-1982, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada, bir devlet ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin “göç, göçmen, vatan, ülke ve savaş” kavramlarına

yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla belirlenen bir devlet ortaokulundan, Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşlığına sahip ve aile geçmişi uzun yıllar Türkiye topraklarında olan 12 öğrenci ve Suriye iç savaşı nedeniyle Türkiye’de

yaşayan vatandaşlık sahibi olmayan 11 göçmen öğrenci olmak üzere toplam 23 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur.

Araştırma verileri, belirlenen kavramların benzetileceği metaforun ve benzetme gerekçesinin yazılacağı cümlelerin yer

aldığı form ile elde edilmiştir. Metafor formundan elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerine dayalı olarak içerik analizi

yardımıyla çözümlenmiştir. Veri analizi sürecinde öğrenciler tarafından oluşturulan metaforlar sınıflandırılmış ve frekans

değerleri hesaplanmıştır. Çalışma verileri bağlamında, öğrencilerin toplamda verilen kavramlara yönelik 92 farklı metafor

oluşturduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler tarafından en fazla; kuş, taşınmak, yuva, aile, ev, kötü olay, insan, ayrılık, kavga

ve vatan koruma metaforlarının üretildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin genel anlamda göçmen, vatan ve ülke kavramlarını

olumlu; göç ve savaş kavramlarını olumsuz metaforlarla ilişkilendirdiği ortaya konulmuştur. Yerli ve göçmen öğrencilerde

var olan olumsuz yargıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.