Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Web 2.0 Araçları: Poll Everywhere Örneği


Creative Commons License

Baş B., Turhan O.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.1233-1248, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde de kullanılabilecek olan Web 2.0 araçları, sundukları dijital ortamlarla öğrencilerin üretici dil becerilerine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, Web 2.0 araçlarından Poll Everywhere’in Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerilerine yönelik etkisi, öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden iç içe geçmiş tek durum deseninin kullandığı araştırmada Poll Everywhere ile geliştirilmiş üç adet etkinlik kullanılarak B1 seviyesinde Türkçe öğrenen öğrencilerle uygulama yapılmıştır. Uygulama sonrasında öğrencilerden Poll Everywhere Web 2.0 aracına ve geliştirilen etkinliklere yönelik elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada Poll Everywhere Web 2.0 aracının olumlu sıfatlarla tanımlandığı, interaktif bir eğitim ortamının çeşitli özelliklerini sunduğu, yazmaya yönelik isteği arttırdığı ve yazma derslerinde devamlı kullanılmak istendiği sonucuna ulaşılmıştır. Yazma etkinliklerine yönelik sonuçlar ise “etkinliklerin olumlu sıfatlarla tanımlanması, geleneksel ders kitabına göre daha çeşitli fırsatlar sunması, iletişimsel bir yapıda olması, zihinsel becerileri desteklemesi, Poll Everywhere Web 2.0 aracı ile uyumlu olması” şeklinde çeşitlenmiştir.