Platon’un “Devlet” Eserinin Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi


Creative Commons License

EROL A., EROL M.

Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, vol.1, no.1, pp.12-27, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi
  • Page Numbers: pp.12-27
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study Platon's Politeia book was examined. The book was handled as a semistructured interview form and content analysis was conducted. In the book although the more than one subject (politics, education, etc.), this study examines the educational dimension of the work. The work, was examined by document analysis and the personal inference and evaluations of the researchers were supported with quotations from the work. Themes obtained as a result of work; Education in Generally, How an Education? Content, Process and Curriculum, Trainers in Education and Respect for Tradition (Perennialism), Being a Model in Education, Individual Differences in Education, Critical Period in Education, Education by Level (Suitable for Age Characteristics), Education and Experience, Art of Discussion (Sokratic Questioning), Education and Discipline, Willingness in Education, Education of Women and Stages of Cognitive Understanding. As a result, it is determined that some of the debates on education today are discussed and solutions are offered to these debates centuries ago. It can be said that the findings of this work shed a light on the contemporary understanding of education.

Bu çalışmada Platon’un Devlet (Politeia) adlı eseri incelenmiştir. Söz konusu eser bir yarı yapılandırılmış bir görüşme formu gibi ele alınmış ve içerik analizi yapılmıştır. Eserde birden fazla (siyaset, eğitim, vb) konu olmasına rağmen bu çalışmada eserin eğitim boyutu irdelenmiştir. Eser doküman analizi ile incelenmiş ve araştırmacıların kişisel çıkarımları ve değerlendirmeleri eserden bire bir alıntılarla desteklenmiştir. Çalışma kapsamında eser, Genel Olarak Eğitim, Nasıl Bir Eğitim? (İçerik, Süreç ve Müfredat), Eğitimde Eğitmenler ve Geleneğe Saygı (Daimicilik), Eğitimde Model Olma, Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Eğitimde Kritik Dönem, Seviyeye Göre Eğitim (Yaş Özelliklerine Uygun), Eğitim ve Deneyim, Tartışma Sanatı (Socratic Sorgulama), Eğitim ve Disiplin, Eğitimde İsteklilik, Kadınların Eğitimi ve Bilişsel Kavrayışın Aşamaları olmak üzere çeşitli temalar şeklinde açıklanmıştır. Sonuç olarak eğitim konusunda günümüzde de süren bazı tartışmaların yüzyıllar öncesinden tartışıldığı ve bu tartışmalara çözüm önerileri sunulduğu belirlenmiştir. Bu eserin çalışma kapsamındaki bulgularının günümüz eğitim anlayışlarına bir ışık tuttuğu, yol gösterdiği söylenebilir