Alginat-Kitosan Bazlı Biofilm Sentezi için Deneysel Tasarım Uygulaması


Creative Commons License

Şimşek T., Keyf S.

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, no.2, pp.482-490, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Alginat, biyopolimer olarak son zamanlarda tıp, gıda, çevre gibi alanlarda uygulamaları olan, hidrojel olarak yaygın kullanım alanına

sahip bir maddedir. Hidrojeller, su içeriği yüksek olan hidrofilik polimerlerden oluşan üç boyutlu çapraz bağlı ağlardır.

Bu çalışmada iki makro molekülün iyonik bağlanmasını sağlayan bir çapraz bağlayıcı kullanılarak Alginat ile birlikte Kitosan hibrid

polimer ağları oluşturmak amaçlanmıştır. Kitosan / Alginat hidrojeli, Alginat varlığı nedeniyle hidrojel stabilitesine sahiptir, fakat

malzemenin film formu oluşturmasında mekanik dayanımın arttırılması amacıyla çevreyle uyumlu sentetik polimerler olan Polivinil

alkol ve Polietilen oksit ilave edilmiştir. Değişik bileşimlerde Kitosan, Alginat, Polivinil alkol ve Polietilen oksit içeren matriks

biyopolimerin çekme mukavemeti, yüzde uzama ve elastik bölge çekme kuvveti değişimleri incelenmiştir.

Deneysel tasarım metodu kullanılarak Alginat, PVA, Kitosan konsantrasyon faktörleri ile cevap yüzeyi olarak çekme mukavemeti,

yüzde uzama ve elastik bölge çekme kuvveti incelenmiştir. Biyopolimer matriksinin faktörlerle cevap yüzeyleri ile ilişkisi fonksiyon

olarak belirlenmiştir. Bu çalışmayla zaman ve kimyasal madde sarfıyatı azaltılmıştır. Optimizasyon için belirlenen en iyi cevap yüzeyini

sağlayan faktör değerleri belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre biyopolimer matriksinin membran, film, gıda ambalajı için uygunluğu

tartışılmıştır.