İlkokul 3 Sınıflarda Söz Varlığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Eylem Araştırması


Creative Commons License

Demirci S., Baş B.

Milli Eğitim Dergisi, vol.45, no.210, pp.215-235, 2016 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 45 Issue: 210
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Milli Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.215-235
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada eylem araştırması kapsamında 3. Sınıf öğrencilerinin söz varlığı gelişimi ile ilgili öneri niteliğinde etkinlikler hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın temel amacı, ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarında kullandıkları söz varlığı unsurlarını tespit etmek ve kelime öğrenme stratejilerine uygun geliştirilen etkinliklerin öğrencilerin mevcut söz varlığı kullanımları üzerinde nasıl bir değişiklik yarattığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada kelime öğrenme stratejileri kullanılarak 10 etkinlik geliştirilmiş ve etkinlikler ders planlarına dönüştürülmüştür. Ayrıca her etkinlik için çalışma formları hazırlanmış ve ders planları ile birleştirilerek araştırmaya kılavuzluk edebilecek Söz Varlığı Geliştirme Kitabı oluşturulmuş ve 10 hafta boyunca bu etkinlikler öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin sürecin başında ve sonunda olmak üzere 4.535 kelimeye karşılık 5.579 kelime; 6 ikilemeye karşılık 51 ikileme ve 16 deyime karşılık 77 deyimi yazılı anlatımlarında kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin son test kompozisyon uygulamalarında öğrenimi gerçekleşen hedef kelimelerden 23 tanesini, ikilemelerden 5 tanesini, deyimlerden 4 tanesini üretici söz varlığına katarak kullanmayı tercih ettikleri gözlenmiştir