Kurgusal Çocuk Edebiyatının Mesleki Boyutu


Creative Commons License

Turhan O., Baş B.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.7, no.1, pp.1-10, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.16916/aded.478305
  • Journal Name: Ana Dili Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, “Türk Çocuk Romanlarında Meslekler Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans çalışmasının hipotezi ortaya konmuştur. İlgili tez çalışmasındaki nitel ve nicel verilerin dayandırıldığı kuramsal temelin çalışma sahasında yeni olması ve alan yazından derlenen bilgilerin özgün biçimde değerlendirilmesi sebebi ile tez çalışmasının hipotezini meydana getiren kuramsal bölüm, bu çalışma ile yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda, çocuk edebiyatı ile meslekler arasında ilişki kurulmuş ve çocuk edebiyatının mesleki gelişime kaynaklık etme durumu irdelenmiştir. Kurgusal çocuk edebiyatının, mesleki bilgi kaynağı olarak sahip olduğu niteliklere değinilmiştir. Kurgusal çocuk edebiyatında hangi tür mesleklerin bulunduğuna genel hatları ile bakılmış ve mesleklerin nasıl tanıtıldığı açıklanmış, özelde çocuk romanları, mesleklerin tanıtılması açısından incelenmiştir.