Kurgusal Çocuk Edebiyatının Mesleki Boyutu


Creative Commons License

Turhan O. , Baş B.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.16916/aded.478305
  • Dergi Adı: Ana Dili Eğitimi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Bu çalışmada, “Türk Çocuk Romanlarında Meslekler Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans çalışmasının hipotezi ortaya konmuştur. İlgili tez çalışmasındaki nitel ve nicel verilerin dayandırıldığı kuramsal temelin çalışma sahasında yeni olması ve alan yazından derlenen bilgilerin özgün biçimde değerlendirilmesi sebebi ile tez çalışmasının hipotezini meydana getiren kuramsal bölüm, bu çalışma ile yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda, çocuk edebiyatı ile meslekler arasında ilişki kurulmuş ve çocuk edebiyatının mesleki gelişime kaynaklık etme durumu irdelenmiştir. Kurgusal çocuk edebiyatının, mesleki bilgi kaynağı olarak sahip olduğu niteliklere değinilmiştir. Kurgusal çocuk edebiyatında hangi tür mesleklerin bulunduğuna genel hatları ile bakılmış ve mesleklerin nasıl tanıtıldığı açıklanmış, özelde çocuk romanları, mesleklerin tanıtılması açısından incelenmiştir.