Ratlarda Opioidlerin ve Non-Steroidal Anti-Enflamatuvar İlaçların Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması


Gültekin M. Z., Yüksel S., Alagöz E., Özsoy Ş., AVCI A., Güleç A., ...More

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, pp.1033-1047, 2018 (Peer-Reviewed Journal)