İnternet Haber Sitelerinin Tasarım Departmanı Yapılanmaları ve Sanat Yönetimi


Creative Commons License

Kahraman M. E., Yavuz V.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.124-141, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak medya araçlarında da büyük değişimler olmuştur. Geleneksel medya araçlarının dönüşüp değiştiği ve yeni medya araçlarının insanların hayatına girdiği bir süreç günümüzde devam etmektedir. Yeni medya araçlarının içinde haber siteleri, geniş kitlelere ulaşabilen oldukça önemli mecralar arasındadır. Haber siteleri, aynı zamanda görsel unsurları ile sanat araştırmalarında, masaüstü yayıncılık kapsamında ele alınmaktadır. Günümüzün önemli sanat alanlarından birisi olan masaüstü yayıncılık kapsamında haber sitelerinin estetik değerlere sahip olması, haber sitelerinin yapım süreçleri ile de doğrudan ilgilidir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de en çok ziyaret edilen haber siteleri tespit edilmiş ve bu haber sitelerinin yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde haber sitelerinin tasarım departmanlarının yapılanması, sanat yönetmenlerinin varlığı ve işlevi sorgulanmıştır. Çalışmanın literatür bölümünde diğer sanat dallarındaki sanat yönetmenliğinden de bahsedilerek, masaüstü yayıncılık kapsamında haber sitelerindeki sanat yönetimi modeli tespit edilmiştir. Tespit edilen model ile elde edilen veriler birleştirilerek, haber sitelerinin tasarım departmanları yapılanmaları hususunda öneriler sunulmuştur.