Vatan Kavramının Türk Tiyatro Edebiyatındaki Seyri Üzerine Bir İnceleme


ARDALI BÜYÜKARMAN D.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.37, pp.127-145, 2008 (Peer-Reviewed Journal)