Bir Aydınlatma Sisteminin Elektromanyetik Uyumluluk Açısından İncelenmesi