Türk Denizcilik Firmalarının Misyon ve Vizyon Tanımlamalarının İçerik Analizi


KARAKURT A. S., Özay H.

Journal of Marine and Engineering Technology, 2022 (Peer-Reviewed Journal)