Sayısal Kartografyanın Cografi Bilgi Sistemlerindeki Yeri ve Önemi


Creative Commons License

Güzel G., Gökgöz T.

Mülkiyet, sa.17, ss.22-23, 1995 (Hakemsiz Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 1995
  • Dergi Adı: Mülkiyet
  • Sayfa Sayıları: ss.22-23

Özet

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) birçok disiplinin doğrudan ya da dolaylı katkılarıyla kurulan sistemlerdir. Kartografya da bu disiplinlerden biridir. Ancak kartografyayı bu disiplinlerden ayıran bir özelliği vardır. O da Kartografyanın bir CBS meydana getirme ve yararlanma sürecindeki her aşamada (verilerin toplanması, ilişkilendirilmesi, analizi ve sunulması) önemli işlevlere sahip olmasıdır. Bu yazıda, bu konu ele alınmakta, "Sayısal Kartografya"nın CBS'deki yeri ve önemi kısaca ifade edilmektedir. Öncelikle, gelişim süreçleri incelendikten sonra yukarıda belirtilen aşamalar ele alınmaktadır. Sonuçlar bölümünde verilen bir örnekle de Kartografyanın CBS ile ilişkisi bir başka açıdan somut olarak ortaya konulmaktadır.