Pazar Yönelimi , Grişimcililk Yönelimi ve İş Karmaşalığı ile Öğrenme Yönelimi Arasındaki İlişiler : Deneysel Bir Çalışma


Akgün A. E., KESKİN H., Günsel A., Sakarya B.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)