Gümüş Nanoparçacık İçeren Biyonanokompozit Yerinde Sentezi ve Karakterizasyonu


Özel C., Keçeciler C., Elalmış Y., Karakuzu İkizler B., Yücel S.

23. Biyomedikal bilim ve Teknoloji Sempozyumu (BİOMED2018-TR), İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2018, pp.141

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Doi Number: 10.13140/rg.2.2.25285.81122
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.141
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Nanopartiküllerin, geniş yüzey alanina, eşsiz kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olmaları sebebiyle biyoteknoloji, farmakoloji, tıp, sensörler gibi alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan belki de en ideali gümüş nanopartiküllerdir (AgNp).  AgNp’ler 3 farklı yöntem ile sentezlenmektedir: fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntem. Kimyasal sentez yönteminde genel anlamda gümüş iyonunun indirgeyici ajan(lar) tarafından indirgenmesi ile AgNp’ler oluşturulur. Kimyasal indirgeme yönteminde, indirgenen nanopartiküllerin aglomerasyondan korunması için stabilize edici veya koruyucu ajanların kullanıldığı kontrollü bir boyuta sahip AgNp’lerin hazırlanmasında yer alır.

AgNp’ler antibakteriyel ve antikanser özelliklere sahiptir.  Bakteriler üzerinde AgNP’lerinin inhibisyon etkisini açıklamak için birçok mekanizma ileri sürülmüştür. Öne sürülen mekanizmalar, bu nanopartiküllerin bakterinin hücre duvarına tutunması ve penetre olması esasına dayanır [1]. Bu sırada AgNp’ler membranın bütünlüğünü bozar, DNA replikasyonunu inaktive eder ve enzim fonksiyonlarını inhibe ederek mikroorganizmların büyümesini engeller. Bu etkilere ek olarak, in vivo ortamda sağlıklı hücrelere zarar vermeden sadece kanserli hücrelere zarar vermesi AgNp’lerin sağlık alanında kullanımı arttırmıştır.

Silika aerojeller ise sahip oldukları yüksek gözeneklilik, yüksek yüzey alanı sayesinde biyoteknoloji alanında dikkatleri üzerine çekmiştir. Özellikle yüksek gözeneklilik, yüksek yüzey alanı sayesinde aerojel yüzeyinde ilaç vb. kimyasallar yapıların taşınmasını sağlar. Silika aerojellere gümüş nanopartiküllerin katılması aerojellerin sağlık alanında kullanımını daha etkili kılabilir. Bu bağlamda, bu çalışmada AgNP’lerin silika aerojellere katılması yerine birlikte sentezlenmesi amaçlanmıştır.