Kamusal Alanda Arada Kalma ve Arada Kalan Kamusal Alan


Çelik E., Kaymaz S.

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.558-565

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.558-565
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz insanının kendini ‘yer’e ait hissedememe halinin doğurmuş olduğu aidiyet sorununa eğilmek isteyen bu çalışma, bireylerin arada kalmışlığına ek olarak kamusal alanların da arada kalmış olma durumuna dikkat çekmektedir. Başka bir ifadeyle, kent içerisinde kamusal alan olarak tasarlanan mekanların, kurgusal nedenlerle ‘yer’e ait olamama -ve arada kalma- haline değinmesinin yanı sıra; bu mekanlarda var olmaya çalışan insanların da mekanın arada kalmış olma halinden etkilendiğini savunmaktadır. Birey, mekanın fiziksel, sosyolojik, ekonomik, politik ve daha bir çok probleminden kaynaklı “arada kalmış” hissedebilir ve mekanı terk etse dahi bu durumdan sıyrılamayabilir. Arada kalma durumu, birey için bir eşikte ya da bir şeyler üretmenin -pozitif- sınırında olma durumunu doğurabilir elbette; fakat aidiyet duyulmayan mekan, kişilerin bireysel bunalıma -negatif- sürüklenmelerine de sebep olabilir. Benzer şekilde mekanın kent içinde arada kalmış olma hali de, bir tür mekansal bunalıma sebebiyet verebilir. Bu durumu, iki yüzlü olarak, hem mekan hem de birey açısından aidiyet duygusu temeline dayandırarak irdeleyen bu çalışma kapsamında, disiplinler arası literatür taraması yapılmış ve elde edilen bilgi bir araya getirilerek yeniden yorumlanmıştır. Sonuçlar bağlamında ise, bir sorun olarak ele alınan ‘arada kalma hali’nin üstesinden gelebilmek için bir çözüm ileri sürmek gerekliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışma dahilinde, durumun mekanın ve bireyin yeniden inşası ile olumlanabileceği vurgulanmıştır.