Hypocrea jecorina kültürlerinde B-galaktozidaz indüksiyonu ve çeşitli parametrelere göre optimizasyonu


PEKSEL A. , Altaş N. , Arısan-Ataç İ.

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 01 October 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text