EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON HARD-TURNING OF AISI 4140 STEEL


Livatyalı H., Akyıldız H. K., Kaya M. T., Özdemir M.

UTİS 2019-10th International Congress on Machining, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1-6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-6
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sertleştirilmiş ıslah çeliklerinin tornalama işlemi, yüzey kalitesindeki avantajları nedeniyle, imalat endüstrisinde taşlama veya lepleme gibi ikincil işlemleri gidermek amacıyla giderek yaygınlaşmaktadır. Optimum şartlardaki sert tornalama ile düşük kesme kuvvetleri altında, yüksek boyutsal hassasiyetle daha iyi yüzey kalitesi elde edilebilmektedir. Bu çalışmada 52 HRC’ye sertleştirilmiş AISI 4140 çeliği üçer farklı kesme hızı, ilerleme ve talaş derinliğinde CBN takım ile tornalanmıştır. Çalışmada en iyi yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvveti değerleri elde edilmeye çalışılmıştır. Yüzey cevap yöntemi kullanılarak kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülükleri optimize edilmiştir. Sonuçlar varyans analizi (ANOVA) yöntemi kullanılarak irdelenmiş ve optimum kesme hızı, ilerleme ve talaş derinliği değerleri bulunmuştur. Yüzey pürüzlüğü optimizasyon çalışmasında, ilerlemeye ve kesme hızına odaklanmanın yüzey pürüzlüğünü azaltmada önemli olduğu gözlemlenmiştir. Kesme kuvveti optimizasyon çalışmasında, talaş derinliğini ve ilerleme değerini dikkate almanın daha yaralı olacağı tespit edilmiştir. Kesme kuvveti ve ilerlemeyi, aynı anda optimize etmeye yönelik yapılacak araştırmalarda, öncelikle ilerleme değerine yönelmenin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.