İlköğretim 8 Sınıf Geometri Testi Sorularında Şekillerin GerçekDeğerlerine Uygun Çizilmesiyle Farklı Çizilmesinin TestinPsikometrik Özelliklerine Etkisi1


ÇETİN B., TÜRKAN A.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme Dergisi, vol.4, pp.52-63, 2013 (Peer-Reviewed Journal)