Duygulam Bağlamında Bill Viola'nın İşlerine Bir Bakış


Özcan Çetiner E., Şahiner R.

International Social Science Studies, vol.7, no.79, pp.1068-1080, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Deleuzyen bakış açısına göre duygulam kavramı, sanatsal üretimleri ortaya çıkaran temel unsur olarak görülür. Yaşamın akışı içinde sayısız kuvvetle karşılaşma yaşarız ve yaşadığımız bu karşılaşmalar sonucunda beden üzerinde etkide bulunan kuvvetler, henüz bilinçli özne devreye girmeden önce beden tarafından karşılanır ve onlara uygun birer tepki üretilir. Bedeni kuşatan yeğinlik durumlarına karşılık gelen bu durumları algılanamaz-oluş olarak nitelemek mümkündür. Hissedilmesi güç bu oluş süreci içinde ortaya çıkan duygulamları görünür kılmak, ancak sanatın üstesinden gelebileceği bir iştir. Sanatçıların üstlendikleri görünür kılma görevini yerine getirmek için kullandıkları farklı anlatım araçları vardır. Bu bağlamda çalışma, video sanatçısı Bill Viola’nın işlerinin görünürlüğünün, Deleuze’ün sinemaya dair hareket-imge ve zaman-imge görüşlerinin de ışığında, duygulam kavramı üzerinden bir değerlendirmesini sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Duygulam, Video Sanatı, Bill Viola, Gilles Deleuze.