Kamu üniversiteleri öğretim elemanlarının iş tatmini düzeyini etkileyen faktörler


Karaman F., Altunoğlu A. E.

Celal Bayar üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi dergisi, vol.14, no.1, pp.109-120, 2007 (Peer-Reviewed Journal)