Yaşam Tarzlarının Sosyal Sorumlu Yatırım Fon Tercihi Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Aren S., Kaplan R.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.1-16, 2019 (Peer-Reviewed Journal)