Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi


TABANCALI E. , Cengiz F.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.481-499, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17860/mersinefd.414649
  • Dergi Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.481-499

Özet

Araştırmada resmi ilkokullarda çalışan okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının öğretmenlerin iş doyumu üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır.  İstanbul ili Kâğıthane ilçesinde bulunan resmi ilkokullarda çalışan 552 öğretmene okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını hangi düzeyde sergiledikleri sorulmuş ve bu davranışların ilkokul öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri üzerindeki etkisine bakılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Öğretmenlere Öğretim Liderliği Anket Formu ve İş Doyumu Anketi uygulanmıştır. Verilerin analizi için t-testi, Tukey post-hoc ve regresyon kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul müdürleri öğretim liderliği davranışlarını çoğunlukla yerine getirmektedir ve öğretmenler işlerinden kısmen doyum elde etmektedir. Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının öğretmenlerin iş doyum düzeyleri üzerinde etkisi vardır.  Amaçları açıklama, eğitim programlarını eşgüdümleme, varlığını hissettirme, öğretmenleri çalışmaya özendirme, öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama, akademik standartlar geliştirme davranışları iş doyum düzeylerini arttırırken, öğretimi denetleme ve değerlendirme, öğrenci başarısını izleme, öğretim zamanını koruma davranışları iş doyum düzeyini azaltmaktadır. Okulun amaçlarını geliştirme ve öğrencileri öğrenmeye özendirme davranışlarının ise öğretmenlerin iş doyumu üzerinde bir etkisi yoktur.