ELEKTRONİK İŞE ALIM SÜRECİNDE SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN KULLANIMI VE BİR UYGULAMA


Bal Y. , Yücel Ç. P.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.55, pp.897-917, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 55
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17719/jisr.20185537263
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.897-917

Abstract

Yetenek savaşının yaşandığı günümüz dünyasında hız artık en önemli unsurdur ve nitelikli insan kaynağını hızlı bir şekilde işletmeye çekmek ve işletmeye kazandırmak şirketlerin başarıya ulaşmasında önemli bir rekabet avantajı kaynağı haline gelmiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de pek çok işletmenin her geçen gün bu alana yatırım yaptığı görülmektedir. Ancak dünyada bu konuyla ilgili yapılan pek çok araştırma olmasına karşın ülkemiz literatürüne bakıldığında bu konuda yeterli sayıda veriye ve araştırmaya rastlanılmamaktadır. O nedenle söz konusu araştırma, Türkiye’de önde gelen bazı işletmelerin sosyal paylaşım sitelerini kullanım alışkanlıklarını incelemek ve bu siteleri kullanmanın firmalara sağladığı avantajların ve dezavantajların anlaşılmasına yönelik bir veri sağlaması açısından önem taşımaktadır.

Bu araştırmanın ana amacı; elektronik işe alım sürecinde sosyal paylaşım sitelerinin kullanımının diğer işe alım kaynakları ile kıyaslandığında firmaların işe alım süreçlerinde sağladığı avantajları ve işe alım süreçlerini nasıl etkilediğini incelemek ve insan kaynakları çalışanlarının bu sürece olan bakış açılarının araştırılmasıdır.