İnterferometrik SAR Yöntemi İle Maden Alanlarinda Meydana Gelen Çökmelerin Belirlenmesi


BALIK ŞANLI F. , ABDİKAN S.

JEOUZAL-2014 jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Antalya, Turkey, 13 - 14 March 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey