Farklı enzimlerin kullanımının Theileria annulata nın enolaz geninin amplifikasyonu üzerine etkisi


Aktaş M., Dumanli N., BALIK D.

I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi