Farklı enzimlerin kullanımının Theileria annulata nın enolaz geninin amplifikasyonu üzerine etkisi


Aktaş M., Dumanli N., BALIK D.

I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 01 Ekim 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri