Lise öğrencilerinde derse katılmaya motive olma ile yaşam amaçları belirleme arasındaki ilişkiler


Eryılmaz A., Aypay A.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.3, pp.149-158, 2011 (Peer-Reviewed Journal)