Turkic Barometer 2023: Research on Identity and Culture Interaction in the Turkic States


Süleymanlı E., Kılıç H. A., Açıkel G., Türbedar E. (Editor)

Turkic Academy, Astana, 2023

  • Publication Type: Book / Other Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Turkic Academy
  • City: Astana
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The Turkic Barometer is a research project conducted by the Turkic Academy to measure sentiments and expectations
regarding daily life and work and key socioeconomic and cultural trends. It is also a helpful tool to learn more about the society’s expectations for the cooperation and rapprochement of the Turkic states in line with the goals set out in the document “Turkic World Vision-2040.”
Conducted in Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Türkiye, the latest edition of the Turkic Barometer aimed to explore people’s views on cultural values and social and cultural practices in Turkic states, as well as their attitudes towards current relations among Turkic states.
The Turkic Barometer 2023 report provides useful comparative findings on cultural values in Turkic states and the interaction of Turkic peoples.
Türk Barometresi, günlük yaşam ve iş hayatına ilişkin istek ve beklentileri, ayrıca temel sosyoekonomik ve kültürel
eğilimleri ölçmek maksadıyla Türk Akademisi tarafından yürütülen bir araştırma projesidir. Bu araştırma, Türk Dünyası 2040 Vizyonu belgesindeki hedefler doğrultusunda, Türk
devletlerinin iş birliğine ve yakınlaşmasına yönelik toplumsal beklentilerin öğrenilmesinde de faydalı bir araçtır.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’de yürütülmüş olan Türk Barometresinin bu yılki sayısı, Türk devletlerinde bireylerin kültürel değerlere bakış açısını, sosyal ve kültürel yaşam pratiklerini, Türk devletleri arasında mevcut ilişkilere yönelik yaklaşımlarını öğrenmeye odaklanmıştır.
Türk Barometresi’nin 2023 raporu, Türk devletlerinde kültürel değerlere ve Türk halklarının etkileşimine ilişkin faydalı karşılaştırmalı bulgular sunmaktadır.