3 Boyutlu Koordinat Dönüşüm Problemlerinde Dördeylerin Kullanımı


Candan R., Aydın C.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı 2022, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2022, pp.55

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Jeodezik deformasyon çalışmalarında 3 boyutlu koordinat dönüşümleri önemli bir yer tutar. Bu dönüşümler sayesinde karşılaştırılan iki zaman periyodu arasında geçen zamanda oluşan dönüklükler, ötelemeler, ölçek çarpanları vb. elemanlar kestirilerek, çalışma bölgesindeki yüzey deformasyon elemanları tanımlanır. 3 boyutlu koordinat dönüşümü ile parametre kestirimini gerçekleştirmek için iki farklı stokastik model oluşturulur: Asimetrik ve simetrik model. Asimetrik modelde yalnızca bir periyottaki koordinatlar hatalı iken, simetrik modelde her iki periyottaki koordinatlar aynı anda hatalıdır. Uygulamada yaygın olarak kullanılan asimetrik model en küçük kareler yöntem ile çözülebilirken, simetrik model için toplam en küçük kareler yöntem kullanılmalıdır. Bu çalışmada hem asimetrik hem de simetrik model için 3 boyutlu benzerlik koordinat dönüşümü, dördeyler (quaternions) kullanılarak çözülmektedir. Dördeylerin her iki modelin çözümünde çeşitlik üstünlükleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, dönüşümde kullanılan nokta dağılımından etkilenmeden çözümün gerçekleştirilebilmesidir. Örneğin bir doğru üzerinde yer alan noktaların geçtiği bir problemde klasik Euler dönüklük açılarına göre oluşturulan 3 boyutlu model ile çözümde kondisyon hataları ile karşılaşabilirken, dördeylere göre oluşturulan bir 3 boyutlu modelde bu hatalar ortadan kalkar. Çalışmada dördeylerin böylesi 3 boyutlu modelleme çalışmalarındaki özellikleri ve üstünlükleri incelenmektedir.