Plasmodium falciparum un laktat dehidrogenaz enziminin bazı rezidülerinin mutagenez ile analizi


Akbulut E., BALIK D.

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi,, 01 Eylül 2002

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri