TEKSTİL ENDÜSTRİSİ KAYNAKLI ATIK MASURALARIN GERİ DÖNÜŞÜM İLE DÖNGÜSEL EKONOMİYE KAZANDIRILMASI


Engin G., Saraç G.

II. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.31-38

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31-38
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyada uygulanan 4R olarak bilinen atık hiyerarşisine göre sırasıyla atık azaltma (reduce), yeniden kullanım (reuse), geri dönüşüm (recyling) ve geri kazanım (recovery) sistemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi ve Sıfır Atık Yönetmeliği’nin 12 Temmuz 2019 tarihi ile yürürlüğe girmesi ile ile birlikte bir yaptırım olarak hız ve önem kazanmıştır. Bu dört terim anlamca birbiri içine geçmiş olmakla birlikte temelde atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmaları için doğru stratejiler belirlemek ve sürdürebilir bir hayat oluşturmak için kullanılmaktadır. Atık hiyerarşisinde önceliğin yeniden kullanıma verilmesi bu projenin oluşmasının en temel sebebidir. Genel olarak dünyada ve ülkemizde medeniyet sembolü olan kağıt doğru stratejiler ile yönetilememektedir. Disiplinler arası çalışmanın sektöre bir yansıması olacak olan bu çalışma ülkemizin en değerli sektörlerinden biri olan tekstil sektörü ile doğru strateji belirleme konusunda henüz atılımlar yapılan atık geri kazanımı başlığı altında kağıt geri kazanım sektörünü mutualist biçimde bağlamaktadır. Yeni yöntemler geliştirerek atığın tekrar bir ürün olarak kullanılabileceğinin kanıtlanabilmesi ve tekstil sektörünün vazgeçilmez komponentlerinden olan kağıt masuraların yeniden kullanılmasının sağlanması bu çalışmanın özgün tarafını oluşturmaktadır. Literatürde kağıdın geri dönüşümü ve enerji olarak geri kazanımı örnekleri bulunmaktadır. Ancak bu tarzda bir yeniden kullanım projesi yazarlar tarafından tespit edilmemiştir. Tekstil sektöründen atık olarak çıkan ürünün yine tekstil sektörüne ürün olarak ulaştırılması döngüsel ve biyo-ekonomiye katkı sağlayacağı aşikardır.

Bu amaçla, pilot ölçekli bir tesiste 3 ay boyunca gerçekleştirilen masura dönüşüm miktarının çevreye ve döngüsel ekonomiye katkısı ncelenmiştir. Söz konusu geri kazanımın çevresel boyutu, enerji ve su tasarrufu, ağaç kesilmesinin önlenmesine bağlı oksijen kazanımı, depo alanı tasarrufu ve sera gazı miktarı hesaplamalarıyla ortaya konmuştur.