Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


GÜLBAHAR GÜVEN Y., KERT S. B., KALELİOĞLU F.

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol.10, pp.1-29, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier