ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF ACCOUNTING AND FINANCE TEACHING STAFF IN HIGHER EDUCATION IN TURKEY


Aslan M., Erol M., Kara Öztürk E.

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.20, no.60, pp.117-132, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 60
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Muhasebe ve Denetime Bakış
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.117-132
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, we aimed to make due diligence on the academic staff working in the field of accounting and finance. As can be seen in the results of the study, it is understood that 2021 faculty members work actively in higher education institutions in the field of accounting and finance while approaching the anniversary of the Republic. In the Republican period, it is seen that there is a great accumulation in accounting and finance in higher education. The effects of the university reforms in our country and the increase in the number of universities and the spread of their geographical distributions across the country cannot be ignored. After this point, the increase in the careers of the academicians working in higher education and the increase in the presence of the academicians who have made career in developing universities in the country will come to the forefront. Thus, the quality of education, the number of publications, and the quality of papers certainly increase. As a result of this, it will be possible for faculty members to educate students more effectively and to graduate students to the society and labor market more effectively. Thus, education units in disadvantaged regions will be more effective.

Bu çalışmada üniversitelerde muhasebe ve finansman alanında görev yapan öğretim elemanlarıyla ilgili durum tespiti yapılması amaçlanmıştır. Çalışma sonuçlarında da görülebileceği gibi Cumhuriyet’in yüzüncü yılına yaklaşılırken muhasebe finansman alanında yükseköğretim kurumlarında 2021 öğretim elemanının aktif olarak çalıştığı görülmüştür. Cumhuriyet döneminde yükseköğretimde muhasebe finans alanında büyük bir birikim sağlandığı görülmektedir. Bu birikimin sağlanmasında ülkemizde yapılan üniversite reformları ve bu reformlara bağlı olarak üniversite sayılarının artması ve coğrafi dağılımlarının ülke sathına yayılmasının etkileri gözardı edilemez. Bu noktadan sonra ise yükseköğretimde görev yapan öğretim elemanlarının kariyerlerindeki artış ve kariyer yapmış öğretim elemanlarının yurt sathındaki gelişmekte olan üniversitelerde varlıklarını artırmaları herhalde ön plana çıkacaktır. Böylelikle muhasebe finansman alanındaki eğitimin niteliği, yayın sayıları ve yayın kalitelerinin de artması beklenebilecektir. Bütün bunların sonucunda da nitelik ve niceliği artan öğretim elemanlarının daha yetkin bir şekilde öğrenci yetiştirmesi ve mezun olan öğrencilerin daha yetkin bir şekilde topluma ve iş piyasasına kazandırılması mümkün olabilecek, dezavantajlı bölgelerdeki eğitim birimlerinin de daha etkin eğitim vermesi sözkonusu olabilecektir.