Karboksilik Asitlerin Substitue Grup Sayısının TiO2 nin Yüzey Modifikasyonuna Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi/Effect of Functional Group Quantity of Carboxylic Acids on Surface Modification of TiO2, An Experimental Analysis


SAN N., Metinyurt D.

26. Ulusal kimya Kongresi(Uluslararası katılımlı), 01 October 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes