Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Öğretmenlerin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi


Sarıdemir T., Sarıdemir T.

2. Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 07 April 2015, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1