Böte Programında Yer Alan Derslerin Alana Hazırlamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri


Creative Commons License

YILMAZ M. B., ORHAN Ş. F., UĞRAŞ T.

10. International Educational Technology Conference, (IETC 2010), İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.259-262

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.259-262
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, BÖTE alanı lisans programında verilen ve farklı alanlara hizmet eden derslerin, öğrencileri alana hazırlamasına yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmada, söz konusu dersler öğretmenlik meslek bilgisi (MB), bilişim teknolojileri (BT) ve öğretim teknolojileri (ÖT) olmak üzere üç alana ayrılarak öğrencilerin bu derslerin alana hazırlamasına ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine, mezun oldukları lise türüne ve mezun olduktan sonra yapmayı düşündükleri mesleğe göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmaya, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) BÖTE bölümünde okuyan 249 öğrenci katılmış ve görüşleri 4 maddeden oluşan 5’li likert tipinde bir oluşturucu indeks kullanılarak alınmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, söz konusu derslerin alana hazırlamasına yönelik öğrenci görüşlerinde öğrencilerin cinsiyetlerine, mezun oldukları lise türüne ve mezun olduktan sonra çalışmayı düşündükleri alana göre anlamlı farklılıklar olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma, BÖTE lisans programında yer alan derslerin, öğrencileri alana hazırlama konusundaki rolü açısından önemlidir. Dolayısıyla, araştırmanın bahar dönemi için de yapılması planlanmakta ve diğer üniversitelerin BÖTE bölümü öğrencilerinin de bu yöndeki görüşlerinin belirleneceği çalışmaların yapılması önerilmektedir.