Böte Programında Yer Alan Derslerin Alana Hazırlamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri


Creative Commons License

Yılmaz M. B. , Orhan Ş. F. , Uğraş T.

10. International Educational Technology Conference (IETC)., İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, ss.259-263

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.259-263

Özet

Bu araştırmanın amacı, BÖTE alanı lisans programında verilen ve farklı alanlara hizmet eden derslerin, öğrencileri alana hazırlamasına yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmada, söz konusu dersler öğretmenlik meslek bilgisi (MB), bilişim teknolojileri (BT) ve öğretim teknolojileri (ÖT) olmak üzere üç alana ayrılarak öğrencilerin bu derslerin alana hazırlamasına ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine, mezun oldukları lise türüne ve mezun olduktan sonra yapmayı düşündükleri mesleğe göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmaya, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) BÖTE bölümünde okuyan 249 öğrenci katılmış ve görüşleri 4 maddeden oluşan 5’li likert tipinde bir oluşturucu indeks kullanılarak alınmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, söz konusu derslerin alana hazırlamasına yönelik öğrenci görüşlerinde öğrencilerin cinsiyetlerine, mezun oldukları lise türüne ve mezun olduktan sonra çalışmayı düşündükleri alana göre anlamlı farklılıklar olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma, BÖTE lisans programında yer alan derslerin, öğrencileri alana hazırlama konusundaki rolü açısından önemlidir. Dolayısıyla, araştırmanın bahar dönemi için de yapılması planlanmakta ve diğer üniversitelerin BÖTE bölümü öğrencilerinin de bu yöndeki görüşlerinin belirleneceği çalışmaların yapılması önerilmektedir.