Poli(dimetilsiloksan) Esaslı Polimerik Başlatıcı ile Stiren ve Metilmetakrilatın Çözelti Polimerizasyonu


Emel D., AKGÜN M., Baran N., Akgün N., DENİZ S., Dinçer S.

UKMK 5, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2-5 Eylül, Ankara, Turkey, 02 September 2002, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes