Algılama Sistemlerinin Doğrudan Yöneltilmesi


YASTIKLI N.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi yönetimi Dergisi, pp.5-11, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)