5 Desiloksi 2 4 Hekziloksifenil İmino Metil Fenol ün Çeşitli Çözücülerle Termodinamik Etkileşimleri


YAZICI Ö., ÇAKAR F., CANKURTARAN Ö., BİLGİN ERAN B., KARAMAN F.

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.27, pp.39-48, 2009 (ESCI)