ÖZERKLİKTEN BAĞIMSIZLIĞA ABD’NİN KOSOVA POLİTİKASININ ANALİZİ


Creative Commons License

Şahin M.

II. Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi (USIK), İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2020, no.1, pp.3-19

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3-19
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışma, ABD’nin Kosova Politikası’nın Amerikan Ulusal Güvenlik Belgeleri (UGB) ışığında incelenmesiyle oluşturulmuştur. Çalışmada, “ABD, neden Balkanlardaki politikasını Kosova’da değiştirmiştir?” sorusunun cevaplandırılması amaçlanmış ve ABD’nin politikasını değiştirmesinin sebebi uluslararası siyasette yaşanan dönüşümün bir uzantısı olarak izah edilmiştir. Çalışmayla Kosova’nın ABD Dış Politikası’ndaki yeri Balkan Politikası bağlamında ortaya konulmuş ve ABD dış politikasının dönüşümü bir vaka özelinde gösterilmiştir. ABD’nin 1990 sonrası dönemde yürüttüğü dış politikasının ve buna uygun müdahale biçiminin başarılı örneklerinden olan Kosova’nın anlaşılması, bölge ülkeleri ve bölgeye komşu ülkeler açısından önem arz etmektedir. Doğrudan birincil kaynaklar, karar alıcıların söylemleri ve Kongre’ye sunulan raporlar, çalışmada kullanılan ana kaynakları oluşturmaktadır. Çalışma neticesinde Kosova’da yürütülen politikanın, ABD dış politikasının yeni müdahale biçimine örnek teşkil edecek bir hadise olarak kullanıldığı görülmüştür.