Current Academic Studies in Social Science-2018


Tuna E.

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Burak Eryılmaz,Kurtuluş Özlü,Yusuf Bahadır Keskin,Cem Yücetürk, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.3-978, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.3-978
  • Editors: Burak Eryılmaz,Kurtuluş Özlü,Yusuf Bahadır Keskin,Cem Yücetürk, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Enerji ekonomik gelişmede hayati role sahiptir. Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olup olmadığını deneysel olarak ortaya koymak önemlidir. Bu , küresel ısınmayla ilgili mevcut tartışma ve enerji tüketimini koruyarak Sera Gazı Emisyonlarını azaltma ihtiyacı göz önüne alındığında özellikle gereklidir. Bir ilişki varsa ve onun fonksiyonel biçimini biliyorsak, bu yönde emisyonları azaltmaya yardımcı olmak için enerji tüketimine getirilen her türlü kısıtlama, büyüme ve gelişme üzerinde bir etkiye sahip olacaktır.  Bu çalışmada enerji tüketimi- gdp ilişkisi Birleşmiş Milletlerin gelişmişlik indeksine göre üç ülke grubu için ve bir grupta panel veri modelleriyle çalışılarak  karşılaştırılmıştır. Amaç bir arada ele alındıklarında ilişkinin varlığı ve şekli hakkında bilgi sahibi olabilmek ve aynı zamanda  farklı gelişmişlik seviyelerinde ilişkinin şeklinin ve nedenselliğin yönünün farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konulmasıdır. Bu sonuç çevre kirliliğini önleme politikalarında oldukça önemlidir.