Telefonda Özel Sektör: Türkiye'de Telekomünikasyon Özelleştirmelerinin Kuşbakışı Tarihçesi


Creative Commons License

ÜÇER S. E.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 09 Mart 2018, ss.564-577

  • Basıldığı Şehir: Mardin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.564-577

Özet

Bu çalışmada Birinci ve İkinci Küreselleşme Dönemleri’nde Türkiye’de özel sermaye gruplarının telefon alanındaki varlığı üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilen telefon imtiyazları, bu imtiyazlarla kurulan kent ölçekli telefon operatörlerinin Cumhuriyet döneminde devletleştirilmesi, kamu telefon şebekesinin gelişimi, sonrasında mobil telefon, sabit telefon ve geniş bant internet hizmetlerinin özelleştirilmesi mercek altına alınacaktır.

Anahtar kelimeler: telekomünikasyon, özelleştirme, altyapı, Birinci Küreselleşme, İkinci Küreselleşme