Telefonda Özel Sektör: Türkiye'de Telekomünikasyon Özelleştirmelerinin Kuşbakışı Tarihçesi


Creative Commons License

ÜÇER S. E.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 09 March 2018, pp.564-577

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.564-577
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Private Sector in Telephone Operation: A Brief History of Turkish Telecommunications Privatizations

The study hereof analyses the activity of the capitalist groups in the Turkish telephone operators in the First and Second Globalization Periods. In this context, the telephone concessions granted by the Ottoman Empire, the nationalization of the urban-scale concessionary telephone operators in the Republican period, the development of the public telephone network, and privatization of the mobile telephone, fixed telephone and broadband internet networks are focused. 

Keywords: telecommunications, privatization, infrastructure, First Globalization, Second Globalization   

Bu çalışmada Birinci ve İkinci Küreselleşme Dönemleri’nde Türkiye’de özel sermaye gruplarının telefon alanındaki varlığı üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilen telefon imtiyazları, bu imtiyazlarla kurulan kent ölçekli telefon operatörlerinin Cumhuriyet döneminde devletleştirilmesi, kamu telefon şebekesinin gelişimi, sonrasında mobil telefon, sabit telefon ve geniş bant internet hizmetlerinin özelleştirilmesi mercek altına alınacaktır.

Anahtar kelimeler: telekomünikasyon, özelleştirme, altyapı, Birinci Küreselleşme, İkinci Küreselleşme