Dekstran içeren sulu ortamlarda HRP enziminin artan aktivitesi ve raf ömrünün tayin edilmesi


ALTIKATOĞLU YAPAÖZ M.

25. Ulusal Kimya Kongresi