Dekstran içeren sulu ortamlarda HRP enziminin artan aktivitesi ve raf ömrünün tayin edilmesi