Yazılım Eğitiminde Kullanılacak Etkileşimli Video Geliştirme Sürecine İlişkin Bir Tasarım Önerisi


SÖZERİ M. C. , KERT S. B.

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 16 - 18 Mayıs 2016